giày dép y tế Giày dép nữ dùng nhà mùa hè trượt nội thất vài nặng có đáy là phòng tắm vòi sen không trượt dép massage, dép dành cho nam giới dép phòng mổ

MÃ SẢN PHẨM: TD-607842795439
139,000 đ
Số lượng:

giày dép y tế Giày dép nữ dùng nhà mùa hè trượt nội thất vài nặng có đáy là phòng tắm vòi sen không trượt dép massage, dép dành cho nam giới dép phòng mổ


品牌: 极域
材质: EVA
鞋码: 36/37【发一双】 38/39【发一双】 40/41【发一双】 42/43【发一双】 44/45【发一双】 36/37+36/37【2双装】 36/37+38/39【2双装】 36/37+40/41【2双装】 36/37+42/43【2双装】 36/37+44/45【2双装】 38/39+38/39【2双装】 38/39+40/41【2双装】 38/39+42/43【2双装】 38/39+44/45【2双装】 40/41+40/41【2双装】 42/43+42/43【2双装】 44/45+44/45【2双装】
风格: 简约
产地: 中国大陆
省份: 广东省
地市: 揭阳市
颜色分类: 按摩款EVA 粉色 按摩款EVA 天蓝 按摩款EVA 玫红 按摩款EVA 深蓝色 按摩款EVA 灰色 按摩款EVA 粉色+天蓝 按摩款EVA 粉色+玫红 按摩款EVA 天蓝+玫红 按摩款EVA 粉色+深蓝 按摩款EVA 粉色+灰色 按摩款EVA 天蓝+深蓝 按摩款EVA 天蓝+灰色 按摩款EVA 玫红+深蓝 按摩款EVA 玫红+灰色 按摩款EVA 深蓝+灰色 按摩款EVA 灰色+灰色
适用场地: 居家拖鞋
填充物: EVA
货号: Fi049
适用季节: 夏季
上市年份季节: 2020年夏季
适用对象: 情侣
中底材质: EVA
款式: 一字型
帮面材质: EVA
鞋底厚度: 1.5cm(含)-3.5cm(不含)
鞋底厚度: 1-3cm
giày dép y tế Giày dép nữ dùng nhà mùa hè trượt nội thất vài nặng có đáy là phòng tắm vòi sen không trượt dép massage, dép dành cho nam giới dép phòng mổ giày dép y tế Giày dép nữ dùng nhà mùa hè trượt nội thất vài nặng có đáy là phòng tắm vòi sen không trượt dép massage, dép dành cho nam giới dép phòng mổ giày dép y tế Giày dép nữ dùng nhà mùa hè trượt nội thất vài nặng có đáy là phòng tắm vòi sen không trượt dép massage, dép dành cho nam giới dép phòng mổ giày dép y tế Giày dép nữ dùng nhà mùa hè trượt nội thất vài nặng có đáy là phòng tắm vòi sen không trượt dép massage, dép dành cho nam giới dép phòng mổ giày dép y tế Giày dép nữ dùng nhà mùa hè trượt nội thất vài nặng có đáy là phòng tắm vòi sen không trượt dép massage, dép dành cho nam giới dép phòng mổ giày dép y tế Giày dép nữ dùng nhà mùa hè trượt nội thất vài nặng có đáy là phòng tắm vòi sen không trượt dép massage, dép dành cho nam giới dép phòng mổ giày dép y tế Giày dép nữ dùng nhà mùa hè trượt nội thất vài nặng có đáy là phòng tắm vòi sen không trượt dép massage, dép dành cho nam giới dép phòng mổ giày dép y tế Giày dép nữ dùng nhà mùa hè trượt nội thất vài nặng có đáy là phòng tắm vòi sen không trượt dép massage, dép dành cho nam giới dép phòng mổ giày dép y tế Giày dép nữ dùng nhà mùa hè trượt nội thất vài nặng có đáy là phòng tắm vòi sen không trượt dép massage, dép dành cho nam giới dép phòng mổ giày dép y tế Giày dép nữ dùng nhà mùa hè trượt nội thất vài nặng có đáy là phòng tắm vòi sen không trượt dép massage, dép dành cho nam giới dép phòng mổ

0965.68.68.11