Thiết bị/ đồ dùng văn phòng - Nội thất y tế

new
Sale
Sale

tủ thuốc nhựa treo tường

1,344,000 đ 1,420,460 đ

giường bệnh đa chức năng

1,206,000 đ 1,199,545 đ

hộp thuốc gia đình

782,000 đ 733,530 đ
Hot
Sale

tủ y tế

1,431,000 đ 1,939,580 đ
new

giuong y te da nang

620,000 đ 580,400 đ
Sale

tủ y tế treo tường

1,529,000 đ 1,714,609 đ
new
Sale

giường khám bệnh inox

1,206,000 đ 1,199,729 đ
new
Hot
Sale

tủ thuốc khoa cấp cứu

249,000 đ 333,063 đ
Hot
Sale

tủ thuốc y tế treo tường

1,376,000 đ 1,580,435 đ
Hot
Sale
new

tủ y tế gia đình

1,878,000 đ 1,778,100 đ
Sale

giường dành cho người già

1,207,000 đ 1,283,826 đ
Hot

giường y tế inox

687,000 đ 639,120 đ
new
Sale

giường nâng điện

1,206,000 đ 1,283,019 đ
Hot
Sale
Hot

giường y tế giá rẻ

2,062,000 đ 1,961,600 đ
new
Sale

giường inox y tế

257,000 đ 261,480 đ
Sale

giuong benh nhan

1,264,000 đ 1,395,504 đ

giường điện y tế

2,370,000 đ 2,220,150 đ
Hot

giường nâng điện

782,000 đ 733,530 đ
Sale

giường tiểu phẫu

1,209,000 đ 1,285,331 đ
new

giường khám bệnh viện

2,370,000 đ 2,220,150 đ
new
Sale

giường cho bệnh nhân tai biến

1,186,000 đ 1,471,913 đ

khay đựng thuốc tây

652,000 đ 608,292 đ
Sale

tủ y tế gỗ

1,726,000 đ 1,927,469 đ

giường điện y tế

750,000 đ 707,106 đ
new

tủ thuốc gia đình bằng gỗ

2,370,000 đ 2,220,150 đ
Sale

tủ thuốc y tế inox

2,822,000 đ 3,354,820 đ

giường bệnh nhân lucass

436,000 đ 406,260 đ
Hot

bàn khám bệnh

2,370,000 đ 2,220,150 đ
Hot
Sale

giường y tế đa năng

2,532,000 đ 2,532,100 đ
Sale

giường cho người bệnh

1,207,000 đ 1,283,532 đ

giường cấp cứu

750,000 đ 707,106 đ
Sale

tủ thuốc y tế nhựa

2,021,000 đ 2,205,433 đ
Sale

khay đựng thuốc tây

1,132,000 đ 1,259,990 đ
Sale

tủ đựng đồ bệnh nhân

517,000 đ 514,340 đ

mua giường bệnh nhân giá rẻ

Mã sản phẩm: 565376605627
Giá: 355,000 đ 366,533 đ
Sale

tủ thuốc nhựa treo tường

Mã sản phẩm: 545569850995
Giá: 1,344,000 đ 1,420,460 đ
Sale

giường bệnh đa chức năng

Mã sản phẩm: 563275319838
Giá: 1,206,000 đ 1,199,545 đ

hộp thuốc gia đình

Mã sản phẩm: 562323833617
Giá: 782,000 đ 733,530 đ

tủ y tế

Mã sản phẩm: 570102298396
Giá: 1,431,000 đ 1,939,580 đ
new
Sale

giuong y te da nang

Mã sản phẩm: 569771174846
Giá: 620,000 đ 580,400 đ
new

tủ y tế treo tường

Mã sản phẩm: 571797190914
Giá: 1,529,000 đ 1,714,609 đ
Hot
Sale

giường bệnh nhân giá rẻ

Mã sản phẩm: 562483627034
Giá: 687,000 đ 639,120 đ
new

giường khám bệnh inox

Mã sản phẩm: 563275559702
Giá: 1,206,000 đ 1,199,729 đ

giường y tế inox 2 tay quay

Mã sản phẩm: 563301593740
Giá: 750,000 đ 707,106 đ

tủ thuốc khoa cấp cứu

Mã sản phẩm: 569803727357
Giá: 249,000 đ 333,063 đ
Hot
Sale

tủ thuốc y tế treo tường

Mã sản phẩm: 570146760657
Giá: 1,376,000 đ 1,580,435 đ
new
Sale

tủ y tế gia đình

Mã sản phẩm: 37938883010
Giá: 1,878,000 đ 1,778,100 đ

giường dành cho người già

Mã sản phẩm: 559013882542
Giá: 1,207,000 đ 1,283,826 đ
new
Sale

giường y tế inox

Mã sản phẩm: 562359802858
Giá: 687,000 đ 639,120 đ

giường nâng điện

Mã sản phẩm: 558959121801
Giá: 1,206,000 đ 1,283,019 đ
new
Sale

giường cho người bị tai biến

Mã sản phẩm: 570622560323
Giá: 1,050,000 đ 1,211,546 đ
Sale

giường y tế giá rẻ

Mã sản phẩm: 6516890594
Giá: 2,062,000 đ 1,961,600 đ

giường inox y tế

Mã sản phẩm: 562917980053
Giá: 257,000 đ 261,480 đ
Sale

giuong benh nhan

Mã sản phẩm: 572584337061
Giá: 1,264,000 đ 1,395,504 đ
Sale

giường điện y tế

Mã sản phẩm: 37938743269
Giá: 2,370,000 đ 2,220,150 đ

Nhà máy trực tiếp điều trị y tế xe gây mê cọc truyền y tế

Mã sản phẩm: 522192628936
Giá: 15,731,000 đ 13,728,500 đ
new

giường nâng điện

Mã sản phẩm: 562370379395
Giá: 782,000 đ 733,530 đ
Hot

giường tiểu phẫu

Mã sản phẩm: 558870096736
Giá: 1,209,000 đ 1,285,331 đ
Sale

giường khám bệnh viện

Mã sản phẩm: 37938699359
Giá: 2,370,000 đ 2,220,150 đ

giường cho bệnh nhân tai biến

Mã sản phẩm: 572362057600
Giá: 1,186,000 đ 1,471,913 đ
Hot
Sale

tủ đầu giường bệnh nhân bằng nhựa

Mã sản phẩm: 40228727776
Giá: 4,761,000 đ 4,580,600 đ
new

khay đựng thuốc tây

Mã sản phẩm: 571778411918
Giá: 652,000 đ 608,292 đ

tủ y tế gỗ

Mã sản phẩm: 573521003279
Giá: 1,726,000 đ 1,927,469 đ
Sale

giường điện y tế

Mã sản phẩm: 563369198008
Giá: 750,000 đ 707,106 đ

tủ thuốc gia đình bằng gỗ

Mã sản phẩm: 37940838060
Giá: 2,370,000 đ 2,220,150 đ

tủ thuốc y tế inox

Mã sản phẩm: 571190634079
Giá: 2,822,000 đ 3,354,820 đ
Sale

giường bệnh nhân lucass

Mã sản phẩm: 572039736683
Giá: 436,000 đ 406,260 đ
Hot

bàn khám bệnh

Mã sản phẩm: 37952149103
Giá: 2,370,000 đ 2,220,150 đ

giường y tế đa năng

Mã sản phẩm: 37964492346
Giá: 2,532,000 đ 2,532,100 đ
Sale

giường cho người bệnh

Mã sản phẩm: 558959313626
Giá: 1,207,000 đ 1,283,532 đ
Sale

giường cấp cứu

Mã sản phẩm: 563199168874
Giá: 750,000 đ 707,106 đ
new

tủ thuốc y tế nhựa

Mã sản phẩm: 569225683297
Giá: 2,021,000 đ 2,205,433 đ
Sale

khay đựng thuốc tây

Mã sản phẩm: 569047889591
Giá: 1,132,000 đ 1,259,990 đ
Sale

giường chăm sóc bệnh nhân

Mã sản phẩm: 573653215298
Giá: 290,000 đ 464,246 đ
new
Sale

tủ đựng đồ bệnh nhân

Mã sản phẩm: 561820998333
Giá: 517,000 đ 514,340 đ
  • 1
  • 2

0965.68.68.11